gregerson.org

Nieces and Nephews Playing on the Bed, Philippines(7667)

Photo of Nieces and Nephews Playing on the Bed, Philippines(7667)

© 2007 Chris Gregerson

Description

Mga batang ito ay nieces and nephews namin nang asawa ko. Dito ay sa bahay nang nanay nang asawa ko, sa Ilocos Norte, Pilipinas. (date: 2007-03-29)